• hamiləlik planlaşdıran cütlərin konsultasiyası
  • cütlərin immunogenetik statusunun müəyyənləşdirilməsi və onun hamiləliyin gedişinə təsiri
  • reproduktiv funksiyanın pozulmasının (sonsuzluq, hamiləliyin başa çatdırılmaması) genetik səbəblərinin istisnası
  • irsi xəstəliklər və inkişaf qüsurları