• sonsuz nikahın səbəb olduğu xronik stresin aradan qaldırılması
 • sonsuzluğun və hamiləliyin başa çatdırılmamasınınpsixosomatik komponentinin müalicəsi
 • hamiləliyin başa çatdırılmaması hallarında kəskin stresin nəticələrinin korreksiyası
 • şəxsiyyətin inkişafının psixoterapiyası
 • nevrotik pozulmaların psixoterapiyası
 • intim həyatın disharmoniyası
 • hamiləliyin psixoloji müşayiəti
 • fərdi psixoloji müşayiət
 • depressiya
 • stres
 • ailə problemləri
 • gənc analar məktəbi