• ailə planlanması və kontrasepsiya məsələləri
  • təcili kontrasepsiya
  • hamiləliyin başa çatdırılmamasının diaqnostikası və müalicəsi
  • sonsuzluğun diaqnostikası və müalicəsi
  • ginekoloji endokrin xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi
  • cinsi yolla ötürülən infeksiyaların diaqnostikası və müalicəsi
  • uşaqlıq boynu xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi
  • gənc analar məktəbi